Om kampagnen

Med kampagnen 'Fra stress til trivsel' udbreder Videncenter for Arbejdsmiljø viden om, hvad stress er, hvordan alvorlig stress kan forebygges, og hvordan man fremmer trivsel på arbejdspladsen.

Hvorfor en kampagne om stress og trivsel?

Stress er det arbejdsmiljøproblem, der er mest opmærksomhed på i disse år, både på arbejdspladserne og i medierne. Og stress er et problem, der skal tages alvorligt. I den nyeste danske undersøgelse af arbejdsmiljø og helbred (NFA 2014) angiver 15 pct. af deltagerne, at de har følt sig stresset ‘hele tiden’ eller ‘ofte’ inden for de seneste to uger. For at kunne forebygge og håndtere stress, skal der fokus på trivsel på arbejdspladsen.

Stress skal håndteres i fællesskab

Hovedbudskabet i kampagnen er, at “Stress rammer individuelt. Men skal løses i fællesskab”. Stress kan – og bør – nemlig håndteres, inden den bliver skadelig. Men det kræver en åben dialog på arbejdspladsen, hvor man tager hånd om stressen i fællesskab.

Hvad er baggrunden for kampagnen?

Kampagnen er et af de første skridt for at styrke formidlingen af arbejdsmiljøviden. Styrkelsen blev besluttet som led i kvalitetsreformen og den trepartsaftale, der blev indgået i 2007 mellem regeringen, Kommunernes Landsforening og Danske Regioner samt LO, FTF og AC. Gennem kampagnen vil Videncenter for Arbejdsmiljø understøtte offentlige arbejdspladser i deres fremadrettede arbejde med trivsel ved at formidle viden og præsentere værktøjer. Kampagnen henvender sig til alle offentligt ansatte, både medarbejdere og ledere, men alle danske arbejdspladser kan få glæde af kampagnen.

Hvad består kampagnen af?

Skriftlige materialer:

Annoncer:

Værktøjer og spil:

Andre kampagneelementer:

Læs mere om Videncenter for Arbejdsmiljø