Om kampagnen

Med kampagnen 'Fra stress til trivsel' udbreder Videncenter for Arbejdsmiljø viden om, hvad stress er, hvordan alvorlig stress kan forebygges, og hvordan man fremmer trivsel på arbejdspladsen.

Hvorfor en kampagne om stress og trivsel?

Stress er det arbejdsmiljøproblem, der er mest opmærksomhed på i disse år, både på arbejdspladserne og i medierne. Og stress er et problem, der skal tages alvorligt.

I den nyeste danske undersøgelse af arbejdsmiljø og helbred (NFA 2012) angiver 15 pct. af deltagerne, at de har følt sig stresset 'hele tiden' eller 'ofte' inden for de seneste to uger.

Læs mere om undersøgelsen her

For at kunne forebygge og håndtere stress, skal der fokus på trivsel på arbejdspladsen.

Stress skal håndteres i fællesskab

Hovedbudskabet i kampagnen er, at "Stress rammer individuelt. Men skal løses i fællesskab". Stress kan – og bør – nemlig håndteres, inden den bliver skadelig. Men det kræver en åben dialog på arbejdspladsen, hvor man tager hånd om stressen i fællesskab.

Hvad er baggrunden for kampagnen?

Kampagnen er et af de første skridt for at styrke formidlingen af arbejdsmiljøviden. Styrkelsen blev besluttet som led i kvalitetsreformen og den trepartsaftale, der blev indgået i 2007 mellem regeringen, Kommunernes Landsforening og Danske Regioner samt LO, FTF og AC.

Hvad er formålet - og hvem er målgruppen?

Gennem kampagnen vil Videncenter for Arbejdsmiljø understøtte offentlige arbejdspladser i deres fremadrettede arbejde med trivsel ved at formidle viden og præsentere værktøjer.

Kampagnen henvender sig til alle offentligt ansatte, både medarbejdere og ledere, men alle danske arbejdspladser kan få glæde af kampagnen.

Kampagnen i lyd og billeder

Watch in English on YouTube

Hvad består kampagnen af?

Læs mere om Videncenter for Arbejdsmiljø

 

Andre aktøres indsatser på stress-/trivselsområdet

 

Kampagnen supplerer andre aktørers indsatser på stress-/trivselsområdet på det offentlige arbejdsmarked herunder.

Kommuner og regioner
Det kommunale og regionale arbejdsmarkeds centrale parter har senest indgået aftaler om trivsel og sundhed i forbindelse med overenskomstindgåelsen i 2008.

De centrale parter på det kommunale og regionale arbejdsmarked er:

  • Kommunernes Landsforening
  • Danske Regioner
  • KTO (Kommunale Tjenesetemænd og Overenskomstansatte)
  • Sundhedskartellet

Aftalerne handler bl.a. om trivselsmålinger, sundhedsfremme, sygefravær og indsats mod vold, mobning og chikane.
 
Kommunernes aftale om trivsel og sundhed

Regionernes aftale om trivsel og sundhed

Staten
På de statslige arbejdspladser er der i 2008 indgået aftale mellem lønmodtagerorgansiationerne og staten. Aftalen handler om en styrket indsats på arbejdsmiljøområdet, herunder trivsel, sundhedsfremmende initiativer og  sygefravær.

Personalestyrelsen: Øget fokus på trivsel og sygefravær (Kapitel 8) 

 

Oprettet d. 1. december 2010.
Sidst opdateret d. 10. december 2013.
Rådgivning

Videncenter for Arbejdsmiljø kan ikke rådgive om konkrete arbejdsmiljøproblemer.